کمیته بانوان

بسمه تعالی

دستور العمل فعالیت کمیته بانوان ستاد باز سازی عتبات عالیات استان همدان

کلیات:

برنامه های درون سازمانی جمع آوری نذورات و جذب خیرین مجموعه ایی از برنامه ها و  اقدامات است که تمامی کمیته بانوان در سراسر استان برای ترویج ،تبلیغ،معرفت افزایی ونهادینه سازی فرهنگ متعالی ایرانی اسلامی در حوزه ساخت و باز سازی نسبت به آن برنامه ریزی و اقدام می نمایند.

کلیه همکاران محترم در کمیته امور بانوان در تهیه ،اصلاح و تکمیل این مجموعه مشارکت کرده و خود را ملزم به رعایت مفاد آن میدانند.

اصول حاکم بر کلیت برنامه های این دستور العمل که تحقق اهداف مورد نظر منوط به رعایت و التزام آنهاست به شرح ذیل میباشدو انتظار میرود که کلیه ستادهای ذیربط در استان و کمیته بانوان توجه ویژه به موارد ذیل داشته باشند:

۱-فرهنگسازی در جهت اطلاع رسانی و تبلیغات متناسب در فضای عمومی با اقتضائات ویژه در هر شهرستان .

۲-الزام بر استفاده از تجربیات موفق و استقبال از ابتکار ،خلاقیت،و نو آوری برای افزایش کار آمدی و روز آمد ساختن طرحها و شیوه های اجرایی جذب بهتر نذورات مردمی.

۳-تاکید بر اطلاع رسانی ، اشراف و حمایت بالاترین سطح در اجرای طرح.

۴-تاکید و توصیه به مطابقت کامل و پرهیز از رویکردها و اقدامات سلیقه ایی و شخصی مغایر با سیاستهای ستاد باز سازی عتبات عالیات .

۵-استفاده علمی و متناسب با اقتضائات باز سازی از آیات و روایات ،مضامین دینی،و معنوی و فرمایشات بزرگان در برنامه های آموزشی و تبلیغاتی جهت جذب هدایا و نذورات.

۶- ترجیح و تقدم بخشیدن به شان و منزلت ائمه.

۷-تاکید به جذب مشارکت همدلانه کارکنان ستادها در اجرای برنامه.

۸-توجه و تاکید بر اهمیت واگذاری مسئولیت کمیته بانوان به افرادی دارای حسن سابقه ،واجد شرایط و آشنا و عامل به برنامه .

برنامه اول:اطلاع رسانی

۱-بررسی وضع موجود و اتخاذ راهکارهای بهبود آن

۲-ارائه گزارشات فصلی از عملکرد کمیته بانوان هر شهرستان (پایان هر فصل و مکتوب)

برنامه دوم:بهره مندی از تجربیات موفق

۱- تعامل با افراد صاحب نظر و کمیته بانوان دیگر شهرستانها.

۲- برگزاری جلسات هم اندیشی در سطح شهرستان و تشکیل اطاق فکر

۳- استفاده از نظرات اساتید و شخصیتهای حوزوی فرهنگی دانشگاهی و صاحب نظران در جهتهای متفاوت اعم از جذب –رفع شبهات -همکاری -معرفی خیرجهت وقف اموال منقول و غیر منقول.

برنامه سوم : تاکید بر جذب مشارکت همدلانه :

۱-ایجاد بانک اطلاعاتی از خیرین و متبرعین درسطح  استان

۲-تشویق و تقدیر از متبرعین در سطح استان .

*تبصره:تهیه گزارش عملکرد هر سه ماه (پایان هر فصل )از شهرستانها به دفتر استان و و نهایتا به ستاد مرکز

گزارش اربعین ۹۶ کمیته بانوان 

بعد از اولین نشست که در تاریخ   ۹۶/۷/۱۸   در محل موزه دفاع مقدس بهمراه تنی چند از بانوان محترمه صورت پذیرفت کمیته های متعددی در زمینه های مختلف تشکیل گردید :

۱- نیروی انسانی ۲-  پشتیبانی ۳-  مالی ۴-  نظارت  و بازرسی  ۵-  اسکان و غیره

فعالیت ستاد اربعین کمیته بانوان از تاریخ ۹۶/۷/۲۰ رسما با حضور زائرین استان آذربایجان شرقی (تبریز )بنام کاروان حرم تا حرم آغاز و در شهر جورقان مورد پذیرایی قرار گرفتند .

آنچه در اربعین سال جاری بسیار حائز اهمیت میباشد اینکه در اولین جلسه مسئولین کمیته بانوان در سطح استان مقررشد که کلیه شهرستانها (بانوان)  جهتخدمات هر چه بهتر  به زائرین حضرت ابا عبد الله الحسین علیه السلام بطور کامل فعالیت خود را در کلیه زمینه ها اعم از تدارکات – جذب نذورات  -اسکان  و غیره آغاز نمایند.لذا شرح فعالیت هر کذام از شهرستانها که در مسیر زائر قرار داشته اند به تفکیک آمده است .

شهرستان اسد آباد :که خروج در رفت و ورود در بازگشت زائر را عهده دار بوده  دارای سه ایستگاه صلواتی که بزرگترین آن ایستگاه شهید سعید قهاری سعید که در بالاترین حضور زائر  و خروجی گاه در هر وعده غذایی بالغ بر ده هزار پرس غذا ی گرم میان وعده صبحانه و میوه در اختیار زائر قرار گرفته است. .لازم به ذکر است که کلیه  تدارکات در آشپزخانه -اسکان  بعهده بانوان محترم  فعال در ستاد باز سازی عتبات عالیات بوده اعم از آقایان و بانوان محترم که علاوه بر مطالب ذکر شده مبلغ    ۱۰/۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال نیز

جذب نذورات را داشته اند.و بعد از وقوع زلزله  سریعا کلیه امکانات خود را جهت کمک رسانی به آسیب دید ه گان راهی  سر پل ذهاب نموده اند .

شهرستان نهاوند :دارای سه ایستگاه صلواتی از تاریخ ۸/۵ لغایت ۸/۲۴ شامل پذیرایی و اسکان افراد فعال مسئولین و رابطین ستاد عتبات شهرستان نهاوند  بخش بانوان که بیش از پنچاه نفر در سه شیفت متفاوت مشغول به خدمات  رسانی بوده اند .در طی این مدت بالغ بر ۳۰۰۰ وعده غذای گرم سرو گردیده است.از نام بردن اقلام فاکتور گرفته و میزان ریالی آنرا ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  عنوان نمودندکه ریز اقلام مصرف شده موجود میباشد.

همدان :دارای پنج ایستگاه  شامل : جورقان – فرهنگیان – مریانج– و مهدی آباد که در تمامی ایستگاهها تغذیه سه وعده صورت میگرفت اما اسکان فقط در دو ایستگاه شهید حججی(مهدی آباد ) و مریانج انجام شده است..حضور بانوان محترم درتمامی ایستگاهها بسیار چشمگیر و حائز اهمیت است کمکهای مردمی بالغ بر ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال در قالب اقلام نقدی و غیر نقدی عنوان گردیده است. شهرستان مریانج هم که در مسیر زائر قرار دارد تقریبا دومین ایستگاه  استان محسوب میگردد. با دو زائر سرای بسیار مجهز که علاوه برقابلیت تغذیه -اسکان را نیز عهده دار میباشد بالغ بر ده میلیون تومان سهم بانوان اعم از کمکهای نقدی و غیر نقدی که  با شهرستان همدان ادغام شده است

ملایر : شهرستان ملایربعنوان یکی از فعالترین ایستگاهها از آن یاد میشودو  در این زمینه درخشید ایستگاه حضرت زهرا سلام الله علیها در بهشت هاجر به سرپرستی آقای سرکبود و پشتیبانی بسیار سنگین رئیس ستاد باز سازی عتبات عالیات  شهرستان جناب آقای سید مرتضی حسینی که در حال حاضر هم مجموعه  در سر پل ذهاب مشغول خدمت رسانی به آسیب دیده گان هستند.آنچه قابل توجه میباشد حضور بانوان خیر چه در امر تدارکات و چه کمک مالی به این ایستگاه است و یک قلم آن اهداء۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت ساخت  سرویس بهداشتی دائمی که از مرغوبترین اجناس تهیه گردید ه و آنچه در بازدید  از این ایستگاه در معیت سرکار خانم دکتر دوروزی اینکه با مدیریت مناسب نسبت به آنچه صورت پذیرفته مراقبت صورت گیرد تا به حول قوه الهی طی سال نیز مورد استفاده عام مردم قرار گیرد.جمع مبلغ ریالی را ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی بانوان محترم  ذکر نموده اند .

رزن:ایستگاه صلواتی شهید حاج حسین همدانی شامل تغذیه در سه وعده غذایی و اسکان که سهم بانوان در این زمینه ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر اساس آمار ارائه شد ه از طرف رئیس ایستگاه عنوان گردیده است.

فامنین:شهرستان فامنین در مسیر رفت و برگشت در دو  ایستگاه صلواتی یکی بنام کوی ماماهان با نام قمر بنی هاشم علیه السلام و دیگری بنام قاسم بن الحسن علیه السلام سرویس دهی را عهده دار بوده است .  . مبلغ هزینه شده در کل ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که بانوان در این زمینه ۲۵ درصد از جذب راتقبل نموده اند.

بهار(لالجین):همانطور که مستحضرید یکی دیگر از ایستگاههای بسیار فعال در سطح استان ایستگاه آیت الله بهاری شهرستان بهار به سرپرستی آقای خسرو طالبی رهیق میباشد که تمامی تدارکات و جمع آوری بعهده بانوان محترم ولیکن سرویس دهی توسط آقایان صورتپذیرفته است.این منطقه شامل سه بخش بهار لالجین و صالح آباد و حسام آباد  است که کمیته بانوان لالجین بسیار بسیار خوش درخشیدند بطوریکه حتی بخش عمده ایی از جمع آوری خود را به ستاد بانوان استان احتصاص دادند .شامل : برنج – روغن – وجه نقد جهت قربانی – سیبزمینی – و هر آنجه که برای تهیه غذا مثل رب – لیمو-و غیره لازم است را در اختیار گذاشتند .

علاوه بر موارد فوق چندتخته فرش و موکت و پتو که برای اسکان مورد استفاده قرار گرفت و مازاد آن را به سر پل ذهاب منتقل کرده اند .و آمار مالی منطقه بهار و لالجین جمعا ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۷ریال میباشد .

تویسرکان : ایستگاه منطقه تویسرکان   که در سه وعده  غذایی و همجنین میان وعده را نیز  خدمات رسانی میکرده بانوان محترم علاوه بر تدارکات و کار در زمینه آشپزخانه و اسکان در زمینه جذب هدایا و مشارکت در تامین هزینه مبلغ   ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال  اهدا کرده اند.

کبودر آهنگ :شهرستان کبودر آهنگ دارای دو ایستگاه صلواتی که ایستگاه حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام بعهده ستاد باز سازی عتبات شهرستان بوده و به گفته رئیس محترم ستاد کلیه جمع آوری بعهده بانوان محترم و تدارکات و اجرا بعهده آقایان بوده استدر ایستگاهها علاوه بر تغذیه و اسکان فعالیت فرهنگی اعم از اقامه نماز جماعت و توزیع بسته های فرهنگی انجام میشده و همچنین  معرفی ستاد بازسازی و گاها جمع آوری نیز صورت پذیرفته است.

کل مبلغ هزینه شده  ۱۱/۹۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال میباشد که از رشد چند درصدی برخواردار که خود جای شکر گذاری دارد.ان شاالله که تلاش کلیه خادمان اهل بیت علیهم السلام مورد رضای حضرت حق واقع گردد.

مسئول کمیته بانوان ستاد باز سازی عتبات عالیات استان همدان

اربعین۹۶